Nagalmtijd en geluidsabsorptie

Sound advice Tel: 0182-351373

Akoestiek

Nagalm en geluidsabsorptie

In de praktijk komt het vaak voor dat ruimten een te lange nagalmtijd hebben. Dat wil zeggen dat de galm in deze ruimten lang doorklinkt. Binnen de ruimte treden dan veel reflecties op in de wanden die niet tijdig geabsorbeerd worden. Hierdoor is de spraakverstaanbaarheid in de ruimte vaak niet goed. De ruimte-akoestiek wordt door de gebruikers dan als onaangenaam ervaren. Dit komt vaak voor bij sportzalen of gymzalen, zwembaden, kantoorruimten en grote zalen. Ons bureau kan geluidsmetingen verrichten om de nagalmtijd van een ruimte te bepalen en een advies uitbrengen om de nagalmtijd te verbeteren. Wij kunnen berekenen hoeveel absorptie er in een ruimte aangebracht moet worden om de galm voldoende weg te nemen.

Nagalmmeting conform NEN 5077

Een van de belangrijkste normen voor het verrichten van bouw­akoestische metingen is de NEN 5077. In deze norm worden methoden gegeven voor het bepalen van de nagalmtijd in ruimten.

Nagalmtijden

De nagalmtijd is gedefinieerd als de tijd die nodig is om het geluiddrukniveau na het uitschakelen van de geluidsbron met 60 dB te laten dalen.  Voor het bepalen van de nagalmtijd kan gebruik worden gemaakt van de ruismethode of impulsmethode (bijvoorbeeld d.m.v. een alarmpistool). Wij zijn in onze aanbieding uitgegaan van de ruismethode zoals beschreven in de NEN-5077.

Bij de ruismethode wordt met een kunstmatige ruisbron geluid (ruis) opgewekt in de ontvangstruimte. De nagalmtijd wordt vervolgens bepaald na het uitschakelen van de geluidsbron. Voor de registratie wordt een octaafbandanalyser met geheugen gebruikt.

Voor het aantal aan te houden meetposities, de opstel­ling van de ruisbron alsmede de aan te houden minimale afstan­den zullen wij de aanwijzingen aanhouden conform de NEN-5077. Bij het bepalen van het ruimte gemiddelde nagalmniveau wordt per octaafband de gemiddelde nagalmtijd T door rekenkundige middeling bepaald.

Meetapparatuur

Ruisgenerator

Voor het opwekken van een geluidveld in een ruimte ten behoeve van het meten van de nagalmtijd wordt gebruik ge­maakt van een kunstmatige geluidsbron. Deze zal bestaan uit een ruisgenerator met versterker en weergever. Het maximale verschil tussen de geluidvermogen­niveaus van de tertsbanden binnen een octaafband als functie van de octaafband-middenfrequentie bedraagt, overeenkomstig de NEN-5077 – afhankelijk van de octaaf­band – maximaal 4 á 6 dB. Tevens voldoet de ruisgenerator aan de eisen voor richtingsafhankelijk­heid van de geluidsbron. Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van roze ruis.

Geluidmeetset

Voor het verrichten van geluidsmetingen in het kader van de NEN 5077 wordt gebruik gemaakt van een meetset dat voldoet aan de specificaties Type 1 conform NEN 10651en IEC 61672-1, class – 1. De meetketen bestaat uit een geavanceerde Real Time Frequentie Analyser. De octaaf- of tertsbandfilters voldoen aan NEN 1022 en IEC 61260, class – 0. Voor het meten van equivalente geluid­drukniveaus voldoet de geluidsmeter aan de specifica­ties voor integrerende meetinstrumenten volgens Type 1 NEN 10804: 1991 (IEC-804). De calibrator voldoet aan NEN 10942 2003, type 1. Onze apparatuur is P.T.B. goedgekeurd (Physikalisch-Technische Bundesanstalt).

Advies voor het verbeteren van de ruimte-akoestiek

Een van de belangrijkste formules voor het bepalen van de nagalmtijd van een ruimte is de formule van Sabine. Aan de hand van de door ons gemeten nagalmtijd van een ruimte en de formule van Sabine, kan berekend worden welke voorzieningen er nodig zijn om de nagalmtijd voldoende te laten dalen.

Formule van Sabine:

T = V / (6A)
Hierin is:

T: De nagalmtijd in seconden

V: Het volume van de ruimte in m3

A: Het totaal absorberend oppervlak in m2 open raam

Naast de formule van Sabine kan ons bureau ook berekeningen uitvoeren met behulp van andere rekenmethoden voor de nagalmtijd, bijvoorbeeld de formule van Fitzroy of formule van Eyring.

Vraag hier uw offerte aan.

Akoestiek - nagalm in een gymzaal

Akoestiek – nagalm in een gymzaal