Geluidsmetingen installaties offshore industrie

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsmetingen installaties offshore industrie

Voor installaties welke geplaatst worden of gaan worden op olie of gas platforms (Rigs) of schepen worden strenge eisen geluidseisen gesteld aan de geluidsemissie van deze installatie. Opdrachtgevers verwachten van producten dat er diverse geluidsgegevens worden overlegd zoals bijvoorbeeld het geluidsvermogen niveau (Sound Power Level) en het maximale niveau gemeten op 1 meter alsmede het geluidspectrum. De ISO-3744 wordt onder meer gebruikt voor het bepalen van het geluidsvermogen op basis van geluiddrukmetingen. De ISO-9614 gaat uit van van het meten van de geluidsintensiteit, deze methode geeft een grotere nauwkeurigheid voor het bepalen van het geluidsvermogen van een geluidsbron. Ons bureau heeft zeer geavanceerde geluidmeetapparatuur zoals geluidsintensiteit analyzers van Bruel & Kjaer. Door middel van geluidsintensiteit kan zelfs in een lawaaiige omgeving toch nauwkeurig het bronvermogen van een machine of installatie bepaald worden. De installaties voor de offshore industrie hebben veelal grote afmetingen en worden vaak gebouwd in grote hallen, waar storende reflecties optreden. Vanwege de grote afmetingen van deze geluidsbronnen en mogelijk storende omgevingsfactoren is het bronvermogen meestal niet door middel van een eenvoudige geluidmeting nauwkeurig vast te stellen. Derhalve zal het bronvermogen via een meer specialistische methode bepaald moeten worden.

Aan de hand van de metingen kan het akoestisch bronvermogen op nauwkeurige wijze berekend worden. De uitgewerkte geluidmeetgegevens en het vastgestelde bronvermogen wordt op data sheets en beknopte rapportage verwerkt, veelal gebeurd dit in de Engelse taal. Een voorbeeld van een veel gebruikte datasheet is de Norsok Noise Data Sheets.

Produceert u installatie of machines voor de offshore en heeft u behoeft aan deskundige geluidsmetingen neemt u contact met ons op, wij helpen u graag verder. Meer dan 30 jaar ervaring op dit vakgebied garanderen een deskundige en efficiënte werkwijze. Ook kunnen wij de combinatie aanbieden met trillingsmetingen waarbij wij direct in combinatie met de geluidsmetingen ook het trillingsonderzoek meenemen.

Neem hier contact met ons op.

Geluidsmetingen en geluidsonderzoek offshore en Rigs

Geluidsmetingen en geluidsonderzoek offshore en Rigs