Geluidsrapport en Geluidsmetingen Horeca

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsrapport en Geluidsmetingen Horeca

In de horeca zijn door ons bureau  in de loop der tijd meer dan 2000 panden akoestisch beschouwd. Wij hebben voor deze panden isolatiemetingen verricht en een geluidsrapport opgesteld. Voor een groot deel van de horecapanden hebben wij ook een advies opgesteld met betrekking tot het verbeteren van de isolatie en in sommige gevallen ook controlemetingen verricht. Wij hebben deze werkzaamheden verricht voor bijvoorbeeld voor een aantal grotere brouwerijen.

Horecagelegenheden dienen te voldoen aan de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit. Met behulp van roze ruis kunnen wij de geluidsreductie meten tussen het horecapand en de omliggende woningen. Wij kunnen dan berekenen hoe hard de muziek binnen in de horecagelegenheid mag staan. Eventueel kunnen wij een advies uitbrengen over de wijze waarop de geluidsisolatie van het pand verbeterd kan worden. Nadere informatie over de wijze waarop wij een geluidsmeting bij een horecapand uitvoeren kunt u hier vinden.

Wilt u een horecageluidmeting laten verrichten? Vraag dan uw hier offerte aan

Ook advisering en berekeningen aangaande mogelijke indirecte hinder van bezoekers, geluid ten gevolge van autobewegingen e.d. worden (indien relevant) in de rapportages opgenomen. Hieronder treft u in tabel 1 een aantal richtwaarden aan zoals die veelal worden gebruikt voor de exploitatie van diverse horeca gelegenheden:

Tabel 1: Indicatie van de te verwachten muziekgeluidniveaus in dB(A) t.o.v. 20 [uPa]
Muziekkenmerken en geluidniveaus

Restaurant:
– praten + achtergrondmuziek 70 –75  dB(A)

Café:
– rustig (bruin) café/bar 75 – 80   dB(A)
– café/bar met jukebox 80 – 85   dB(A)
– café/bar, drukke bar 85 – 90   dB(A)
– café/bar, jongerenbar 90 – 95   dB(A)
– café/bar + dansen 90 – 100 dB(A)

Disco:
– voor ouder publiek 85 – 95   dB(A)
– voor jongeren 90 – 105 dB(A)
– met live muziek 95 – 115 dB(A)

Voor horeca wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast (behalve in bepaalde situaties) en wordt rekening gehouden met de toeslag van 10 dB(A) voor herkenbaar muziekgeluid. Voor de berekeningen wordt meestal het standaard popmuziekspectrum aangehouden zoals gegeven in tabel 2. Tabel 2 : Standaard popmuziekspectrum zoals gepubliceerd door M.J. Tennekes in het tijdschrift “Geluid en omgeving” van december 1988 c.q. de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Octaaf-banden  Popmuziek-spectrum
63 Hz                         -27
125 Hz                       -14
250 Hz                        -9
500 Hz                        -6
1000 Hz                      -5
2000 Hz                      -6
4000 Hz                     -10

In de Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de NSG (maart 2015) zijn naast het popmuziekspectrum nog meer muziekgeluidspectra opgenomen, zodat per type horecabedrijf een onderbouwde afweging gemaakt kan worden met betrekking tot het te hanteren geluidsspectrum en het geluidsniveau.

Richtlijn muziekspectra NSG

Bovenstaande tabellen zijn ontleend aan de Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

 

 

Horeca Evenement

Horeca Evenement