Meetmethode muziekgeluid horeca

Sound advice Tel: 0182-351373

Meetmethode geluidsmetingen muziekgeluid horeca

Elke horecagelegenheid of andere inrichting waar versterkt geluid ten gehore wordt gebracht, dient te voldoen aan de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit of de van toepassing zijnde vergunning. Door middel van geluidsmetingen (meetmethode d.m.v. substitutie met roze ruis) kunnen wij vaststellen wat de geluidsisolatie van een pand of ruimte is, en kunnen wij berekenen wat het maximaal toelaatbare binnenniveau of muziekgeluidsniveau mag zijn in de huidige situatie.

De geluidsreductie tussen de betreffende ruimte en de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten (o.a. woningen) stellen wij vast door in de door te meten ruimte enkele speakers te plaatsen. Via de speakers wordt een hoog niveau aan roze ruis ten gehore gebracht (ca. 100 tot 110 dB). Hoe hoger dit niveau is, hoe gemakkelijker en nauwkeuriger wij het geluidsniveau kunnen meten ter plaatse van de woningen. Tijdens het uitvoeren van de metingen kunnen er, vanwege het hoge geluidsniveau, geen mensen in de betreffende ruimte aanwezig zijn! U moet er dus rekening mee houden dat u gedurende circa 1 uur (per ruimte) geen klanten kunt ontvangen in de horecagelegenheid.

Het zendniveau in de ruimte wordt gemeten en vervolgens wordt ook het ontvangniveau gemeten ter plaatse van geluidsgevoelige objecten (woningen). Bij aanpandige geluidgevoelige ruimten dient binnen gemeten te worden. Er moet dan een afspraak worden gemaakt met de bewoners/gebruikers. Bij overige geluidsgevoelige objecten wordt ter plaatse van de buitengevels gemeten.

Aan de hand van het verschil tussen het zendniveau en de ontvangniveaus kan de geluidsreductie berekend worden. Dit gebeurt per octaafband. De roze ruis niveaus worden aan de hand van de standaard spectra uit de “Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven” van de NSG teruggerekend naar muziekgeluid. Uiteindelijk kunnen wij op deze wijze berekenen welk muziekgeluidsniveau er binnen in de betreffende ruimte geproduceerd mag worden, zonder dat daarbij de geluidseisen overschreden worden.

Op basis van de meetgegevens kunnen wij eventueel ook een advies opstellen ter verbetering van de geluidsisolatie. Vraag hier uw offerte aan.

Geluidsmetingen voor horeca (cafe)

Geluidsmetingen voor horeca (cafe)