Geluidsmeting en Akoestisch Onderzoek Bel: 0182-351373

Sound advice Tel: 0182-351373

 
Geluidsmeting en akoestisch onderzoek voor bedrijf en particulier. On- en Offshore. Door onze ruim 30 jaar ervaring kunnen wij u snel en efficiënt helpen. Specialist in geluidsmetingen en onderzoek. Deskundige rapportage in begrijpelijke taal.
Geluidsmetingen
 
Oplossingen voor geluidsoverlast, geluidshinder, geluidsmeting of maatregelen voor de omgevingsvergunning. Wij hebben reeds veel klanten geholpen met adequate en doelmatige adviezen uitgaande van sober doch doelmatig. Toegesneden op de praktijk.
Oplossingen
 
No nonsens mentaliteit. Problemen oplossen in plaats van ze op te blazen. Meedenkend met u als opdrachtgever. Kan niet bestaat niet! Wij ontzorgen u bij uw vergunningaanvraag of lossen uw probleem op. Specialist in geluidsmetingen
Ontzorgen
Specialisaties

 Geluidsmeting Specialist in Akoestisch Onderzoek en allerlei soorten geluidsmetingen.  Al 30 jaar ervaring in geluid, trillingen en omgevingsvergunning.

Neem vandaag nog contact op:

 Een paar zaken waar we goed in zijn:

 Door onze ruime ervaring met allerlei problematiek omtrent geluidsmeting, akoestiek, geluidsmetingen en akoestisch onderzoek, alsmede de juridische aspecten die hier veelal aan kleven, zijn wij de uitgesproken partij om uw probleem of zorg op te lossen. Wij hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Naast expertise gaat er niets boven ervaring! Wij lossen als meer dan 30 jaar de problemen van onze klanten op. Praktisch, deskundig en efficient.

JURIDISCHE KENNIS
Door de jaren heen zijn we vaak ingeschakeld door rechtbanken als onafhankelijk deskundige voor een geluidsmeting. Ook rechtsbijstand verzekeraars weten ons te vinden. Door onze > 30 jaar ervaring weten wij van de ontstaansgeschiedenis van geluid regelgeving.
MULTI DISIPLINAIR
Onze adviseurs zijn all-round. Dat betekend dat ze gespecialiseerde kennis en kunde hebben over een breed gebied op ons vakgebied van geluidsmeting tot akoestisch onderzoek.Ze hebben ook verstand van werktuigbouw of bouwkunde.
EXCLUSIEVE MEETINSTRUMENTEN
Ons bureau heeft een schat aan exclusieve specialistisch meetapparatuur voor geluid- en trillingsmetingen. Zoals geluidintensiteit apparatuur en puls multianalyzers, FFT-analyzers etc.
FLEXIBEL
Wij zijn flexibel. Wij denken met u mee als het gaat over strategische beslissingen over uw probleem of over uw bedrijf. Het geluidsonderzoek is ook strategisch belangrijk voor de toekomst van uw bedrijf.
Geluidsintensiteitsprobe

Portfolio

De afgelopen 30 jaar hebben wij natuurlijk een behoorlijke portfolio opgebouwd. Dat gaat van opdrachten van de NATO, Rijkswaterstaat, rechtbanken, transportbedrijven, scholen, de grote aannemers en Off-Shore, tot aan het café om de hoek. Wij vinden onszelf voor geen enkele klant te groot of te klein. Wij behandelen de problemen c.q. adviezen van elke klant met dezelfde aandacht en intensiteit. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring op het gebied van geluidsmetingen en akoestisch onderzoek. Wij beschikken over een indrukwekkende hoeveelheid gespecialiseerde meet- en rekenapparatuur zodat wij feitelijk alle akoestische vraagstukken kunnen meten en behandelen. Daarnaast hebben wij heel veel unieke data over geluid en trillingen uit wetenschappelijk onderzoek en eigen fundamenteel onderzoek uit de afgelopen 30 jaar. Hierdoor kunnen wij u sneller en efficiënter adviseren, we hoeven immers niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, wat vaak wel het geval is bij de jongere adviesbureau in ons vakgebied.Ook zijn wij in nauw betrokken geweest bij diverse normen op het gebied van geluidregelgeving en trillingen en hebben wij veel ervaring opgedaan bij Raad van State procedures en andere juridische procedures. Daarnaast beschikken wij over een eigen ISO-17025 kalibratie laboratorium voor geluid en trillingen

Wij verrichten diverse geluidsmetingen en akoestische onderzoeken, hieronder een overzicht van enkele onderzoeken en geluidsmetingen die wij voor u kunnen verrichten:  

Akoestisch onderzoek woningen

Akoestisch onderzoek kantoren

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai

Akoestisch onderzoek spoorweg lawaai

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Akoestisch onderzoek bouwbesluit, Heien

Akoestisch onderzoek bouwen en slopen

Akoestisch onderzoek bedrijven en milieu zonering

Akoestisch onderzoek melding Activiteiten Besluit

Akoestisch  onderzoek omgevingsvergunning

Metingen Risico Inventarisatie & Evaluatie

Metingen bedrijven, industrielawaai

Geluidsmetingen in woningen en kantoren

Geluidsmetingen lucht en contactgeluid

Geluidsmetingen installaties (ventilatie, liften, verwarming etc.)

Metingen geluidwering van de gevel

Metingen horeca in het kader van Activiteitenbesluit

Metingen burenlawaai

Metingen CE-certificering

Geluidmeting NORSOC

Metingen ruimte akoestiek (galm etc.)

Geluidrapport

Wat klanten zeggen

We zijn blij dat we een ingenieursbureau hebben gevonden dat gespecialiseerd is in geluidsprognose berekeningen, akoestisch onderzoek en geluidsmetingen en die ook strategisch meedenkt met ons om de problemen opgelost te krijgen. De combinatie van de akoestische kennis en trillingsspecialisme met de brede kennis op milieugebied en jurisprudentie hieromtrent, hebben het mogelijk gemaakt de problemen die wij hadden met onze omgevingsvergunning op te lossen.

“Door de geweldige adequate en snelle inzet van dit ingenieursbureau hebben we eindelijk onze vergunning binnen en kunnen we beginnen met bouwen. Wat een verademing in vergelijk met de eerste adviseur die wij hadden”

Team

Ons kernteam bestaat uit ingenieurs met uiteenlopende achtergronden en minimaal een universitaire of HBO-opleiding, vaak nog aangevuld met vakgerichte opleidingen zoals de Cursus Hogere Akoestiek te Antwerpen. Daarnaast hebben wij de beschikking over een uitgebreid netwerk van relatiebureaus waar wij al tientallen jaren mee samen werken. Bijvoorbeeld als het gaat om specialistische milieuthema’s zoals bodemonderzoek en externe veiligheid.

 

Specialisten geluid en trillingen

Specialist in Geluidsmetingen en Akoestisch Onderzoek

Geluid.com is specialist in het oplossingen op het gebied van geluid, trillingen en lichtonderzoek

Geluidsmetingen Woning

Geluidsmetingen in woningen In het kader van het Bouwbesluit gelden er diverse geluideisen in woningen. Het gaat hierbij onder meer om bijvoorbeeld de luchtgeluid isolatie tussen woningen en de contactgeluid[…]

Read more

Akoestisch Onderzoek

Geluid.com  is gespecialiseerd in geluidsmetingen en akoestisch onderzoek op alle terreinen zoals industrielawaai geluid, geluidsmetingen in het kader van het bouwbesluit, bijvoorbeeld geluidsmetingen voor certificering en akoestisch onderzoek voor risico analyse[…]

Read more

Geluidsmetingen

  Wij verrichten onderzoek door middel van geluidmetingen en akoestisch onderzoek voor bedrijven, overheid en particulieren, wij hebben hiertoe zeer geavanceerde apparatuur tot onze beschikking zoals geluidsintensiteitsmeters en real time[…]

Read more

Contact :  0182-351373

 Geluidsmetingen en akoestisch onderzoek zijn onze specialisme sinds ruim 30 jaar

Contact