Akoestisch onderzoek industrie

Sound advice Tel: 0182-351373

Akoestisch onderzoek voor bedrijven

Voor een melding ingevolge het Activiteitenbesluit om bij de aanvraag voor een vergunning wordt vaak door de gemeente of omgevingsdienst een akoestisch rapport gevraagd volgens de Handleiding Meten en Reken Industrielawaai. Wij verrichten dergelijk onderzoeken dagelijks en sinds meerdere decennia. Meer dan 30 jaar ervaring met deze materie garandeert een deskundige en efficiënte aanpak waarbij wij de belangen van het bedrijf zorgvuldig in ogenschouw nemen. Voor het verrichten van een akoestisch onderzoek hebben wij een scala aan hoogwaardige meet- en rekenapparatuur. Ons eigen kalibratie-lab garandeert een juiste werking hiervan. Qua software pakketten hebben wij de beschikking of internationale geluidsprognose pakketten als SoundPLAN alsmede het veel in Nederland gebruikte pakket GeoMilieu. Hiermee kunnen wij soorten van geluidsberekeningen maken.

Een akoestisch onderzoek (akoestisch rapport) wordt meestal als volg opgebouwd:

 • Akoestisch onderzoek volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI).
 • Inventarisatie en geluidsmeting aan de relevante geluidsbron­nen.
 • Bepalen van de relevante bedrijfstijden van de geluidsbronnen aan de hand van een gesprek met uw iemand van uw bedrijf.
 • Metingen met meetapparatuur van Bruel en Kjaer, NTI, SVANTEK of Rion, conform IEC-61672-1, klasse 1.
 • Het uitwerken van de meetresultaten en bepalen van de bronvermogens met de diverse methoden volgens de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai.
 • Het verrichten van een akoestisch onderzoek conform methode II uit de Handleiding Rekenen en Meten Industrielawaai alsmede volgens de richtlijnen van de gemeente c.q. Omgevingsdienst.
 • Het ontwerpen van een computermodel (GeoMilieu of SoundPLAN) van de werkelijkheid op basis van de aangeleverde en geïnventariseerde gegevens.
 • Het verrichten van overdrachtsberekeningen ter bepaling van geluidimmissie-niveaus in de omgeving van het bedrijf of de activiteiten.
 • Het berekenen van de etmaalwaarden rond het bedrijf. Toetsing van de berekende geluidbelasting aan normstelling of vigerende geluidseisen.
 • Toetsing aan de Circulaire “geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996, MBG 96006131”.
 • Beknopte toetsing aan het BBT-beginsel (Best Beschikbare Technieken).
 • Rapporteren van het onderzoek zoals aangegeven in de Handleiding Meten en Reken Industrielawaa

Het uitwerken van maatregelen is meestal optioneel omdat dit vooraf niet ingeschat kan worden.Tevens is dit uiteraard afhankelijk of voldaan kan worden aan de geluidnormen.

Wij zijn gevestigd in de regio Rotterdam. Ben u interesseert in een offerte. Bel ons op Tel. 0182-351373 of neem hier contact met ons op.

Akoestisch rekenmodel tbv akoestisch rapport

Akoestisch rekenmodel tbv akoestisch rapport