Geluidsmetingen ruimte akoestiek

Sound advice Tel: 0182-351373

Advies ruimte akoestiek

Veel problemen aangaande de akoestiek treden op in kantoorruimtes, studio’s, sportcomplexen en fabriekshallen. Door het verrichten van nagalmtijdmetingen (T60 in sec.), akoestiek en relaterende berekeningen kan nauwkeurig bepaald worden welke voorzieningen (geluidabsorberend oppervlak) tot een gewenst eindresultaat zullen leiden ten behoeve van de gewenste nagalmtijd en/of spraakverstaanbaarheid. De nagalmtijd is een maat voor de beoordeling van de akoestische kwaliteit van een ruimte. Naast de nagalmtijd zijn er nog andere parameters die de akoestiek in een ruimte of de spraakverstaanbaarheid kunnen beschrijven. Over het algemeen gaat het dan over grotere ruimten zoals auditoria, zalen of theaters. Voor het bepalen van de akoestiek in een woning kan veelal volstaan worden met een nagalmmeting.

Voor het bepalen van de nagalmtijd wordt gebruik gemaakt van een luchtgeluidsbron (roze ruis) of een dirac puls (pistool shot).  Hierbij wordt gemeten en berekend hoe lang het duur voor het geluidsniveau in een ruimte met 60 dB is verminderd. Meestal gebruiken we hiervoor de zogenaamde T20 of T30. Dit is de tijd die het duurt voor het geluid 20 dB c.q. 30 dB daalt. Hieruit wordt vervolgens de T60 c.q. de nagalmtijd berekend. Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van klasse-1 geluidsmeters volgens de norm IEC-61672-1. Voor de geluidsbron wordt meestal een pistool schot of luidspreker met digitale versterker gebruikt om zo’n hoog mogelijke geluidsdruk in de ruimte te kunnen genereren.

Ons bureau heeft voor het meten van de ruimte akoestiek zeer geavanceerde meetapparatuur. Ook kunnen wij vooraf door middel van geluidsberekeningen bij nieuwbouw een prognose maken omtrent de ruimteakoestiek.  Voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte kunnen wij STIPA metingen verrichten. Dit is onder meer van belang bij ontruimingsinstallaties. De eisen hieromtrent staan vermeld in de EN-2575.

Ons bureau heeft de beschikking over moderne meetapparatuur en gekwalificeerde en gemotiveerde ingenieurs met 30 jaar ervaring die u graag te woord staan ten behoeve van nadere informatie.

Voorbeeld van Gymzaal met geluidsabsorptie

Gymzaal