Akoestisch onderzoek verkeerslawaai

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluid.com verricht akoestisch onderzoek voor het bepalen van de geluidbelasting Lden vanwege verkeerslawaai. Dit kan gaan om de nieuwbouw van woningen of bijvoorbeeld de reconstructie van een weg. Een akoestisch onderzoek wegverkeer vindt plaats in het kader van de Wet geluidhinder.  Het onderzoek vindt plaats volgens een standaard rekenmethode, voor wegverkeer is dat de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift geluid. Met deze methode wordt voor vrijwel alle situaties een betrouwbaar resultaat verkregen. Voor heel bijzondere situaties kan een andere of aanvullende methode noodzakelijk zijn voor de bepaling van de geluidsbelasting.Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van geavanceerde 3D rekenmodellen.

In een het rekenmodel worden de wegen ingevoerd, objecten, afscherming etc.  Hieronder een voorbeeld.

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai