Geluid.com voor al uw geluidsmetingen

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluid.com  is een onafhankelijk en gerenommeerd akoestisch adviesbureau en is gespecialiseerd in geluidsmetingen en akoestisch onderzoek op alle terreinen zoals industrielawaai geluid op de arbeidsplaats, geluidsmetingen in het kader van het bouwbesluit of bijvoorbeeld geluidsmetingen voor certificering. Alle facetten die eventueel zelfs nog raken aan laatstgenoemde vakgebieden kunnen door ons vakkundig worden belicht. Hiertoe is reeds vele jaren gedegen praktijkervaring aanwezig. Onder de diverse menu’s volgt een verdere omschrijving van onze diensten, kennis en kunde. Wij voeren onder meer de volgende werkzaamheden uit op het gebied van geluid en trillingen:

Wij hebben ruim 30 jaar ervaring op het gebied van geluidsmetingen en akoestisch onderzoek. Wij beschikken over een indrukwekkende hoeveelheid gespecialiseerde meet- en rekenapparatuur zodat wij feitelijk alle akoestische vraagstukken kunnen meten en behandelen. Daarnaast hebben wij  heel veel unieke data over geluid en trillingen uit wetenschappelijk onderzoek en eigen fundamenteel onderzoek uit de afgelopen 30 jaar. Hierdoor kunnen wij u sneller en efficiënter adviseren; we hoeven immers niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, wat vaak wel het geval is bij de jongere adviesbureaus in ons vakgebied.

Ook zijn wij nauw betrokken geweest bij het opstellen van diverse normen op het gebied van geluids- en trillingsregelgeving en hebben wij veel ervaring opgedaan bij Raad van State procedures en andere juridische procedures. Daarnaast beschikken wij over een eigen ISO-17025  kalibratie laboratorium voor geluid en trillingen.

Geluidsmetingen bouwlawaai in het kader van het Bouwbesluit

Geluidsmetingen bouwlawaai in het kader van het Bouwbesluit