Geluidshinder geluidmetingen

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidshinder geluidmetingen

Om geluidshinder in of nabij een woning of geluidgevoelig object te bepalen, kunnen door ons bureau geluidsmetingen verricht met behulp van het Aurolex Monitoringssysteem. Dit is een klasse-1 geluidsanalyser (IEC-61672-1 class 1 en IEC 60651 type 1 octaafbandanalyser) waarvan de meetresultaten op afstand uit te lezen zijn via internet. Er worden door de geluidsanalyser diverse parameters van het geluid gemeten. Zoals het LAeq, LAmax, Lmin, L95, LCeq en geluidsspectrum. In een onderzoek naar geluidhinder van bijvoorbeeld burengerucht of vanwege een naburig of aanpandig bedrijf wordt meestal het LAeq in dB(A) of Lden in dB bepaald naast de piekniveau gemeten in de meterstand “Fast”.

Burengerucht is een ernstige vorm van geluidhinder, het percentage gehinderden wordt geschat op 26%. Het gaat hierbij om verschillend soorten burengerucht zoals contactgeluiden (ca. 25%), muziekoverlast (ca. 25%), huisdieren en kluslawaai (ca.16%) en lawaai van toilet / sanitair ca. 10%. De beoordeling van burengerucht (geluidshinder) hangt onder meer van het het tijdstip af, tonaliteit van het geluid, vermijdbaarheid van de geluidshinder en de onderlinge communicatie tussen buren. Over het algemeen wordt een overschrijding van de grenswaarde met 10 dB als onacceptabel beoordeeld uitgaande van de dagperiode (07-19.00 uur), avondperiode (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur). Tonaal- of impulsachtige geluiden en muziekgeluid krijgen een straffactor. Voor muziekgeluid is dat +10 dB en voor tonaal- en impulsgeluid +5 dB.

Geluidhinder bij bedrijven is vaak eenvoudiger te beoordelen omdat deze meestal aan de eisen moeten voldoen uit het Activiteitenbesluit of een vergunning. Bij geluidshinder van bedrijven kunt u te allen tijde bij de omgevingsdienst een klacht indienen. Mocht u er niet uitkomen dan kunnen wij u altijd van dienst zijn door deskundige onafhankelijke geluidsmetingen.

Met ons Aurolex geluid monitoringsysteem kunnen wij 24 uur per dag geluidsmetingen verrichten in- of nabij woningen om daarmee mogelijk geluidshinder vast te leggen en te toetsen aan objectieve geluidsnormen.

Vraag hier uw offerte aan

Geluidsmetingen voor het bepalen van geluidshinder

Geluidsmetingen voor het bepalen van geluidshinder