Geluidrapport

Sound advice Tel: 0182-351373

Bij veel projecten, procedures of voor verantwoording is vaak een geluidsrapport vereist. Dat kan gaan om een geluidrapport over de geluidsbelasting vanwege wegverkeer of railverkeer of bedrijvigheid (industrielawaai). Anderzijds kan het zijn dat u een geluidsrapport moet overleggen bij een omgevingsvergunning aanvraag of moet aantonen bij een risico inventarisatie en evaluatie dat uw bedrijf voldoet aan geluideisen.

Ons bureau is gespecialiseerd in het opstellen van een geluidsrapport voor diverse toepassingen. Wij beschikken over gespecialiseerde apparatuur en rekenmodellen om deze geluidsrapporten op te stellen.