Akoestisch Adviesbureau

Sound advice Tel: 0182-351373

Akoestisch Adviesbureau

Wat is een akoestisch adviesbureau? Een akoestisch adviesbureau is veelal een ingenieursbureau dat zich heeft gespecialiseerd in akoestisch onderzoek, geluidsmetingen en geluidadvies. De medewerkers van een akoestisch adviesbureau heeft veelal naast hun HBO of VWO opleiding een aanvullende studie verricht op het gebied van akoestiek / geluid. Een bekende aanvullende opleiding op het gebied van geluid is de Hogere Cursus Akoestiek in Antwerpen. De Hogere Cursus Akoestiek wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek & Trillingen (ie-net). De cursus heeft een lange geschiedenis, en wordt gezien als toonaangevend in het akoestisch vakgebied (ontleend aan Nederlands Akoestisch Genootschap). De cursus wordt gegeven door toonaangevende akoestici.

Akoestiek is een breed begrip. Het gaat van fundamentele fysische akoestiek tot muziek en bouwkunde. Ons bureau is gespecialiseerd in het verrichten van akoestisch onderzoek en advies. Dat kan gaan over het opstellen van een akoestisch rapport voor een omgevingsvergunning tot het verrichten van geluidsmetingen voor CE-certificering of geluidsarm construeren.  Akoestiek kom je diverse vakgebied tegen zoals werktuigbouw (geluidarm construeren), bouwkunde (geluidsisolatie), infrastructuur (weg- en railverkeerslawaai), medische akoestiek (echografie) etc.

Een deskundig akoestisch adviesbureau heeft vaak een scala aan meetapparatuur om geluid te meten en analyseren. Voor prognose van geluid naar de omgeving zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe weg of oprichting van een bedrijf zijn er complexe 3D geografische rekenmodellen die op basis van bronvermogens kunnen prognosticeren wat het geluidniveau in de omgeving zal worden nadat het bedrijf of de weg is gerealiseerd.

Ons bureau heeft ruim 30 jaar ervaring in het domein van de akoestiek. Wil u vrijblijvend een offerte opvragen voor een akoestisch onderzoek of een geluidsmeting neem dan telefonisch contact met ons op (0182-351373) of vul hier het contactformulier in.

De domeinen van de akoestiek (bron R.Bruce Lindsay)

De domeinen van de akoestiek (bron R.Bruce Lindsay)