Geluidsmetingen

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsmetingen

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat geluidsmetingen en -berekeningen uitvoert ten behoeve van (bouw)akoestische oplossingen. Reeds gedurende 25 jaar is veel ervaring opgedaan met geluidsmetingen op het gebied van de horeca (café’s, disco’s, zalencentra, etc.), woningbouw (interne geluidisolatie en gevelisolatie), ruimte-akoestiek (nagalm, spraakverstaanbaarheid etc.) en industrie en lawaaibeheersing.

Horeca
In de horeca zijn in der loop der tijd door ons bureau meer dan 2000 panden akoestisch doorgemeten, alsmede hieromtrent geadviseerd en gecontroleerd. Met name onze kordate aanpak van horeca-projecten geldt als een pré hetgeen zich uit in een korte doorlooptijd tussen metingen en uiteindelijke advisering. Onze rapporten zijn te allen tijde praktisch gericht. Daarnaast geven wij akoestisch adviezen op maat zodat voor de betreffende horeca-ondernemer of aannemer duidelijk is welke geluidsreducerende maatregelen er getroffen moeten worden om de isolatie te verbeteren. Eventueel kunnen wij toezicht houden en begeleiding geven tijdens de uitvoering van de maatregelen. De maatregelen die omschreven zijn in de rapportages zijn praktisch uitvoerbaar!

Ook advisering en berekeningen aangaande mogelijke indirecte hinder van bezoekers, geluid ten gevolge van autobewegingen e.d. worden (indien relevant) in de rapportages opgenomen.

Woningbouw
In kleine en grote projecten geven wij adviezen op het gebied van geluidisolatie tussen en in woningen. In dat geval worden vaak de bouwtekeningen gecontroleerd en akoestisch beoordeeld. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als renovatie. Ook hier geldt de praktische aanpak van ons bureau als een pré ten behoeve van de advisering teneinde de woningen te kunnen laten voldoen aan de in de diverse NEN – normen gestelde eisen (waaronder ook ventilatie van de woningen).

Ook geluidsanering van de gevel(s) van bestaande woningen in het kader van spoorweg- of verkeerslawaai is een vakgebied waarin wij reeds veel ervaring hebben opgedaan. Contacten met Bureau Sanering Verkeerslawaai, milieudiensten c.q. omgevingsdiensten, overheden e.d. zijn hierbij vanzelfsprekend. Er zijn door ons bureau begeleid uiteenlopend van 2 tot 250 woningen. Wij treden dan meestal op als directievoerder welke nagenoeg alle taken van meestal de omgevingsdienst (milieudienst) overneemt. Contacten met bewoners, subsidieverstrekkers, aanmeldingen ministerie ten behoeve van beschikkingen, aanbestedingen en beoordelen offertes aannemers, bouwbegeleiding, oplevering e.d. worden door ons bureau verzorgd.

Ruimte-akoestiek
Veel problemen aangaande de akoestiek treden op in kantoorruimtes, studio’s, sportcomplexen en fabriekshallen. Door het verrichten van nagalmtijdmetingen (T60 in sec.), akoestiek en relaterende berekeningen kan nauwkeurig bepaald worden welke voorzieningen (geluidabsorberend oppervlak) tot een gewenst eindresultaat zullen leiden ten behoeve van de gewenste nagalmtijd en/of spraakverstaanbaarheid.

Ons bureau heeft de beschikking over zeer moderne meetapparatuur en gekwalificeerde en gemotiveerde ingenieurs die u graag te woord staan ten behoeve van nadere informatie.

Hieronder een filmpje over geluidsoverlast vanwege een busremise.

Geluidsmetingen in een woning

Geluidsmetingen in een woning

Vraag hier uw offerte op.