Geluidsmetingen woningbouw en meetcondities

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsmetingen in de woningbouw

Bij het verrichten van geluidmetingen in met name kleine ruimten dient men zich ervan bewust te zijn dat de degene die het meetinstrument bedient reeds een verstoring van het ge­luidveld veroorzaakt. Tevens wordt hierdoor extra absorptie en reflectie in die ruimte geïntroduceerd. De reflecties ten gevolge van het achter de geluidniveaumeter staan tijdens het aflezen van het meetinstrument, kan geminimaliseerd worden door ten minste een afstand van circa 50 cm afstand te houden. In kleine vertrekken kan het verstan­dig zijn om zelf niet plaats te nemen in de ruimte maar alleen de microfoon op te stellen en het afleesgedeelte buiten het ontvang vertrek.

Alvorens te gaan meten verdient het in het algemeen de voor­keur in bijvoorbeeld nieuwbouw situaties de aannemer van te voren in kennis te stellen van het feit dat er geluidmetingen verricht gaan worden en daaraan een aantal voorwaarden te verbinden. Met name bij nieuwbouw projecten is dit van belang.

De voorwaarden waarvoor de aannemer/opzichter of uitvoerder moet zorgen alvorens wij de geluidsmetingen kunnen verrichten, zijn:

 1. Geen bouwvakkers, installateurs, stukadoors of behangers in de woningen werkzaam;
 2. Bij woningblokken geen boor- of breekwerkzaamheden in aanpandige woningen;
 3. Geen graafmachines of shovels in de omgeving bezig met graafwerkzaamheden;
 4. Het project moet redelijk bereikbaar zijn met auto of busje i.v.m. de meetapparatuur, met name de luidsprekercombinatie;
 5. Er moet in de woningen ofwel in nabije omgeving hiervan een werkende elektriciteitsaansluiting zijn;
 6. De woningen moeten veegschoon en glasdicht zijn;
 7. De binnendeuren van de woningen dienen geplaatst te zijn;
 8. Bij voorkeur dienen de woningen zoveel mogelijk klaar te zijn voor oplevering, dat wil zeggen dat ook (systeem)plafonds e.d. al aangebracht zijn;
 9. Aangegeven moet worden waar de sleutels van de woningen te vinden zijn;
 10. Bij voorkeur vooraf de plattegrondtekeningen, materialen en details toe laten sturen.

De voorwaarden waarvoor degene dient te zorgen die de geluidsmetingen verricht:

 1. Apparatuur compleet en een eerste maal reeds gekalibreerd op kantoor;
 2. Batterijen afdoende vol, bij voorkeur reserve-set;
 3. Verlengsnoer meenemen indien aansluiting op het lichtnet gewenst is;
 4. Alle ramen, deuren en ventilatie voorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructie gesloten (bij gevelmetingen de suskasten of roosters geopend);
 5. Alle binnendeuren in de zend- en ontvangruimte gesloten;
 6. Zorgen dat de geluidabsorptie gedurende alle metingen in de desbetreffende ruim­ten niet significant wijzigt. Binnen 5% gelijk. Dit geldt dus ook voor het aantal personen dat “meekijkt” tijdens het verrichten van metingen. Iedere persoon is immers weer absorptie in een ruimte.
 7. Stoorgeluidbronnen zoveel mogelijk elimineren (ventilator, koelkast, wekkers, wasmachine van de buurvrouw, CV-pomp etc.);
 8. Geen metingen verrichten als het buiten hagelt, regent, hard waait;
 9. Geen buitenmetingen indien er een pak sneeuw ligt.

Voor bouwakoestische metingen kunt u hier een vrijblijvende offerte opvragen.

Octaafband geluidanalyse