Geluidsmetingen Woning

Sound advice Tel: 0182-351373

Geluidsmetingen Woning

Geluidsmetingen in woningen

In het kader van het Bouwbesluit gelden er diverse geluideisen in woningen. Het gaat hierbij onder meer om bijvoorbeeld de luchtgeluid isolatie tussen woningen en de contactgeluid isolatie. Ook zijn er eisen aan installatie geluid en geluid van buiten. Bij nieuwbouw moet vooraf aangetoond worden dat door middel van voorzieningen voldaan kan worden aan het Bouwbesluit. Hierbij wordt met rekenmodellen vooraf berekend welke materialen gebruikt moeten worden om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit.

Helaas worden tegenwoordig vrijwel geen controle metingen verricht om te bepalen om de aannemer heeft gedaan wat in de rapporten staat of juist heeft uitgevoerd. Vroeger werden steekproefsgewijs 1 op de 20 woningen doorgemeten door de milieudienst (omgevingsdienst) of het ingenieursbureau van de gemeente.

Het gaat dus in de praktijk geregeld fout omdat er bijvoorbeeld alternatieve materialen en producten worden gekozen. Het probleem is ook vaak dat aannemers het verschil niet kennen tussen de diverse grootheden voor geluid zoals bijvoorbeeld RA_wegverkeer, Rw, RA_buitengeluid, DnT enz. Als een producent een product aanbied met een Rw waarden in dB(A) en den aannemer vergelijkt dit met de RA waarde die in het advies staan gaat het fout en zal de constructie waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen.

Iets ander is dat fabrikanten shoppen bij laboratoria, de verschillen tussen resultaten bij laboratoria om de geluidisolatie van een product te bepalen zijn significant. Men zoekt dus een lab dat de meest positieve resultaten geeft. Dat ligt niet aan het lab maar meer aan de randvoorwaarden/beperkingen van een lab, dat blijkt ook uit een onafhankelijk onderzoek van de PTB in Duitsland.

Dan is het ook nog zo dat in het lab een bepaalde meting wordt verricht onder bepaalde condities en met een gestandaardiseerd oppervlak, in de praktijk kan dit afwijken waardoor de waarden kunnen afwijken. Ingenieursbureau werken met gegarandeerde waarden waarvan ze zeker zijn dat ze in situ worden gehaald en dat de geluidsisolatie gehaald zal worden.

Voor woningbouw verenigingen zouden wij het advies willen geven, laat bij nieuwbouw een aantal geluidsmetingen verrichten  zodat u zekerweet dat uw nieuwe woningen ook echt voldoet aan de geluidseisen. Voor koopwoningen geldt hetzelfde, zeker voor woningen – twee onder een kap – dat gaat regelmatig fout.

Geluidsmetingen in Nederland worden verricht volgens NEN-5077. Ons bureau heeft 30 jaar ervaring in het verrichten van geluidsmetingen in woningen en heeft daartoe een indrukkende hoeveelheid gespecialiseerde apparatuur om deze metingen zorgvuldig en deskundig te kunnen verrichten.

Ook bij bestaande woningen hebben wij onze sporen verdien doordat wij de history kennen van de diverse geluidsnormen en regelingen en onderzoeken die hieraan ten grondslag hebben gelegen. Wij worden derhalve regelmatig ingeschakeld als deskundige partij door rechtbanken of advocaten bureau.

Heeft u problemen met geluidshinder in uw woning of twijfelt u of de woning voldoet aan de eisen die nu of toentertijd golden in het Bouwbesluit dan kunnen wij u helpen met geluidsmetingen en advies.

Geluidsmeter van Bruel & Kjaer voor geluidsmetingen

Geluidsmeter