Akoestisch Onderzoek

Sound advice Tel: 0182-351373

Akoestisch Onderzoek

Geluid.com  is gespecialiseerd in geluidsmetingen en akoestisch onderzoek op alle terreinen zoals industrielawaai geluid, geluidsmetingen in het kader van het bouwbesluit, bijvoorbeeld geluidsmetingen voor certificering en akoestisch onderzoek voor risico analyse van geluid op de werkplek. Alle facetten die eventueel zelfs nog raken aan laatstgenoemde vakgebieden kunnen door ons vakkundig worden belicht. Hiertoe is reeds vele jaren gedegen praktijk ervaring aanwezig. Onder de diverse menu’s volgt een verdere omschrijving van onze diensten, kennis en kunde. Wij voeren onder meer de volgende werkzaamheden uit op het gebied van geluid en trillingen.

Geluidmeting

Geluidsmetingen tijdens het inbrengen van buispalen

Geluidmetingen

Wij hebben ruim 30 jaar ervaring op het gebied van geluidsmetingen en akoestisch onderzoek. Wij beschikken over een indrukwekkende hoeveelheid gespecialiseerde meet- en rekenapparatuur zodat wij feitelijk alle akoestische vraagstukken kunnen meten en behandelen. Daarnaast hebben wij  heel veel unieke data over geluid en trillingen uit wetenschappelijk onderzoek en eigen fundamenteel onderzoek uit de afgelopen 30 jaar. Hierdoor kunnen wij u sneller en efficiënter adviseren, we hoeven immers niet opnieuw het wiel uit te vinden. Wat vaak wel het geval is bij de jongere adviesbureau in ons vakgebied.